Melih ÖZEREN
Görüşme yapabildiği diller : Türkçe,
Görüşme süresi : 30 dk
Görüşme ücreti : 210
Uzm. Dr. Melih ÖZEREN

Psikiyatri

1967 -            Trabzon 

1992 -            Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

1993 - 1997  Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

1997 - 2000  Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Birimi Psikiyatri Uzmanı

1997 - 1999  TOHAV (Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı) İşkence Rehabilitasyon Merkezi Gönüllü Psikiyatri Uzmanı

1997 - 2000  DABATEM (Davranış Bilimleri Araştırma ve Tedavi Merkezi)

                      ICBRT (Istanbul Centre for Behaviour Research and Therapy) Psikiyatri Uzmanı

2000 - 2008  Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nevroz Birimi Psikiyatri Uzmanı Bilişsel-Davranışçı Terapiler Koordinatörü

                      Depresyon, Anksiyete Bozuklukları, Yeme bozuklukları ve Travma   Sonrası Stres Bozuklukları olan hastalarının; yatarak ve ayaktan tedavi ünitesindeki psikiyatrik tedavi ve Bilişsel-Davranışçı psikoterapileri

                      Psikiyatri asistanlarının teorik ve pratik eğitimleri ve süpervizyonları

2008 - 2014  Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Psikiyatri Birimi Psikiyatri Uzmanı

                      Mizaç Bozukluğu ve psikotik bozukluk tanısı olan hastaların yatarak ve ayaktan tedavi ünitelerindeki tedavisi

                      Psikiyatri asistanlarının teorik ve pratik eğitimleri ve süpervizyonları 

2014 - 2018  Boğaziçi Universitesi Medikososyal Birimi Psikiyatristi                     

2018 -           Özel muayenehanede Psikiyatrist.

 

BİLİMSEL YAYIN, BİLDİRİ ve SUNUMLAR

 1)  Şizofrenide Görülen Varsanıların Hastalık Şiddeti ve Sanrılar ile Olan İlişkileri  Ebru Tansel, A. Tamer Aker, Mehmet Çakıcı, Melih Özeren, Sahap Erkoç, Oğuz Arkonaç;  Düşünen Adam; 1996, 9 (1): 21-24

 2)  Klinisyen tarafindan uygulanan Travma Sonrasi Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSBÖ) Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. / Clinician-Administered Post-Traumatic Stress Disorder Scale (CAPS): A validity and reliability study.  Aker A. Tamer; Özeren Melih; Başoğlu Metin; Kaptanoğlu Cem; Erol Atilla;   Buran Behice ; Türk Psikiyatri Dergisi, Vol 10(4), 1999, 286-293.

 3) Şizofren Olgularda Aile İşlevselliğinin Algılanması, Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerle İlişkisi Üzerine Bir Çalışma Şafak Taktak, Murat Erkıran, Çağatay Karşıdağ, Melih Özeren, Nihat Alpay;  Düşünen Adam; 2000, 13(4):196-203 

 4) Family Aggregation in Adult and Adolescent Onset Major Depression: A comparative Study. Özer DÇ, Demiraraslan P, Gökalp PG, Uyar A, Özeren M, Maner F, Babaoğlu; WPA Regional Meeting and 5th Spring Symposium, 24-29 April 2001, Antalya.

 5) A study of the validity of a Screening Instrument for Traumatic Stress in Earthquake Survivors in Turkey; Metin Başloǧlu, Ebru Şalcioǧlu, Maria Livanou, Melih Özeren, Tamer Aker, Cengiz Kılıç and Özlem Mestçioǧlu Journal of Traumatic Stress Volume 14, Issue 3, pages 491–509, July 2001 

 6)  Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları Tamer Aker,  Bilgin Ayata,   Melih Özeren, Behice Buran, Ayşenur Bay  Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3:97-103

 7) Temel Sağlık Hizmetlerinde Psikososyal Travmaya Yaklaşım: Bir Eğitim ve Uygulama Modeli; Tamer Aker, Kültegin Ögel, Özlem Mestçioğlu, Melih Özeren, Emrem Beştepe, Ayla Yazıcı; 39. ulusal psikiyatri kongresi 2003

 8) Göç ve Kökenler;  “Gittikçe daha çok geçmiş var”, Melih Özeren; "Az olmak, farklı olmak: Göçün öncesi ve sonrası", Pınar Padar; İstanbul Psikanaliz Derneği; 4. Bursa Psikanaliz Günleri 2012

 BİLİMSEL OLMAYAN YAYINLAR

  Turuncu Geçmişin Kıyısında (Roman) İletişim Yayınları 2011  Yunanca baskısı İstos Yayınları (yayına hazırlanıyor)

  Kopuk (Roman) İletişim Yayınları (yayına hazırlanıyor)

secure shoppingsecure shoppingsecure shoppingsecure shoppingsecure shopping

Online hizmetler doktorunuzun ile yapacağı yüz yüze muayenenin bir alternatifi değildir. Online görüşme ile tanı ve teşhis konulmaz ve tedaviniz düzenlenmez. Online hizmetler temel kapsamı sağlık konusunda danışmanlık içermektedir.

Moneta
Moneta Assistance
Moneta Healht Travel
mMneta Sağlık
Sunmed Card