icon
small

MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR

Hizmet Sağlayıcı : Feneryolu Mah. Bağdat Cad.Kur Apt .49/6 Kadıköy, İstanbul adresinde faaliyet gösteren ve Site'yi hizmete sunan Moneta Medikal Danışmanlık ve Asistans Hizmetleri Ltd. Şti.’yi,

Üye : Sözleşme'ye onay veren …………………. adresinde ikamet eden ……………’yi,

Site : www.doktorekrani.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları,

Hizmet Sağlayıcı ve Üye tek başlarına "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

İşbu üyelik sözleşmesi kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır.

MADDE 2 - ÜYELİK KULLANIM ŞARTLARI

Kişi, Site üzerinde ilgili yönlendirmeleri takip ederek, üyelik formunda belirtilen bilgileri doldurmak, Sözleşme'de belirtilen şartları onaylamak ve işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uyacağını taahhüt etmek suretiyle üye olma hakkını kazanır. Üyelik işlemlerinin tamamlanması, işbu Sözleşme'nin ve eklerinde belirtilen hak ve yükümlülüklerin kabul, beyan ve taahhüt edildiği anlamına gelir.

Üye kayıt bilgilerini doğru, eksiksiz ve güncel olarak vermek zorundadır. Aksi halde Üye'nin uğradığı zararlardan Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir. Üye'nin verdiği bilgilerin doğru, eksiksiz veya güncel olmadığının tespiti halinde Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Üye bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Üye kaydolurken veya sonraki aşamalarda edindiği veya kullandığı isim kullanıcı adı şifre vb. bilgilerin münferiden kendisi tarafından kullanılacağını bu bilgileri başkalarıyla paylaşmayacağını, bu bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru olmamasından, 3.kişilerin eline geçmesinden Üye bizzat kendisi sorumludur. Aksi halde oluşabilecek zararlardan (3.kişiler veya Hizmet Sağlayıcı'nın uğradığı zararlarından) Üye bizzat sorumludur.

Site'ye üye olabilmek için fiil ehliyetine sahip olmak şarttır. Fiil ehliyetine sahip olduğuna ilişkin yanıltıcı beyanlarda bulunan; üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz, kişi kendisi sorumludur. Bu kapsamda, üye olmak isteyen kişinin ayırt etme gücüne sahip, reşit ve kısıtlı olmaması esastır. Ayırt etme gücüne sahip reşit olmayan yahut kısıtlı olan kişilerin üyeliği ancak yasal temsilcilerinin onay vermesi ile mümkündür.

Hizmet Sağlayıcı, hiçbir gerekçe göstermeden bildirimsiz ve tazminatsız olarak üyeliği sona erdirme veya dondurma hakkına sahiptir. Üyeliğin sona erdirilmesi nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’dan herhangi bir ad altında tazminat ve giderim talebinde bulunulamaz.

Üye, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye’nin gerek işbu Üyelik Sözleşmesi’nin imzalanması gerekse Sözleşme’nin imzalanmasını müteakip hizmet verilmesi süreçlerinde diyetisyen ile olan görüşmelerinde vereceği bilgiler, görüşler ve yorumlar kanunlara, ahlaka ve sosyal yaşam kurallarına aykırı olamazlar. Müstehcen, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullanmak, lakap takmak, ırksal, inançsal, etnik, vs. farklılıklara dayanarak şiddet ve nefret çağrısında bulunmak yasaktır. Aksi halde doğacak her türlü zarar ve sorumluluk bizzat Üye'ye aittir.

Üye, Site'nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, aksi halde doğacak her türlü zarar ve sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hizmet Sağlayıcı, kanunları yahut Sözleşme’yi ihlal eden davranışların vukuu halinde hizmeti durdurarak, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin haklı nedenle derhal fesih hakkına sahiptir.

MADDE 3 - SORUMLULUK

Hizmet Sağlayıcı'nın Site üzerinden sunduğu hizmet yalnızca danışmanlık niteliğinden ibaret olup hiçbir şekilde tanı, teşhis, tedavi niteliğini taşımamaktadır. İşbu hizmetler Üye'nin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ettiği bilgiler baz alınarak sağlanacaktır.

Hizmet’in ifasına yönelik olarak Üye ile telefon, yüzyüze vb. görüşmeler esnasında danışmanlığın takibine yönelik bilgiler tutabilecektir.

Hizmet Sağlayıcı, Site'ye Üye tarafından girilen içeriklerinden sorumlu tutulamaz.

Üye, gerek Sözleşme sürdüğü sürece, gerekse Sözleşme’nin sona ermesinden sonra, Hizmet Sağlayıcı ve/veya Site aleyhinde beyanda bulunmamak ve Sözleşme koşullarını ve Sözleşme kapsamına giren işlerle ilgili sırları açıklamamakla yükümlüdür.

MADDE 4 - KULLANIM BEDELİ

Site üyeliği için herhangi bir ücret talep edilmemekle birlikte Üye, Site'de yer alan hizmetler faydalanmak ister ise işbu ücretli hizmetler kapsamında Taraflar arasında ayrı bir mesafeli satış sözleşmesi imzalanacaktır.

Hizmet Sağlayıcı Site kapsamında verilen hizmetlerin ücretlerini belirleme ve değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

MADDE 5 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Site'de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Hizmet Sağlayıcı'ya ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Site'nin ziyaret edilmesi veya Site'deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Site'de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site'nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

MADDE 6 - MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Hizmet Sağlayıcı Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Hizmet Sağlayıcı için, gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek yahut bu durumlar için Hizmet Sağlayıcı'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 7 - SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Hizmet Sağlayıcı, dilediği zaman Site'de sunulan hizmetleri ve Sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Site'de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

MADDE 8 - SÖZLEŞME'NİN DEVRİ

Hizmet Sağlayıcı, Site üzerinden sunduğu hizmetleri bizzat kendisi verebileceği gibi anlaşmalı kurum/kuruluşlardan destek alabilir. Üye bu hususa peşin olarak onay verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, Hizmet Sağlayıcı’nın site üzerinden sunduğu hizmetlerin kişiye bağlı olma niteliğinden ötürü Sözleşme'den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve/veya temlik etmeyeceğini, Sözleşme dışı 3. Kişilere kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 9 - GİZLİLİK

Hizmet Sağlayıcı, Site üzerinden Üye'nin ilettiği kişisel bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilenler dışında 3. Kişilere açıklamayacaktır.

Üye, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat uyarınca tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Hizmet Sağlayıcı'nın kendisi ile elektronik ortam üzerinden iletişime geçmesine onay verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Hizmet Sağlayıcı’ya bildirdiği/aktardığı/ilettiği Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Bilgilendirme”) kapsamında detayları tarafına hiçbir şüphe uyandırmayacak kadar açık bir şekilde belirtilmiş olan Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inin Moneta tarafından Bilgilendirme’de belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin https://doktorekrani.com/kullanim-sartlari-ve-gizlilik-sozlesmesi Linkinde ve işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni okuduğunu, incelediğini, değerlendirip anladığını ve KVKK kapsamında Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine ve/veya aktarılmasına hiçbir sosyal, finansal, psikolojik vb. baskı olmaksızın açık onay ve rızasının olduğunu; KVKK kapsamında kendisine tanınmış olan haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığı yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inin Hizmet Sağlayıcı tarafından işlenip yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11 - SÜRE

Sözleşme, kişinin üyelik vasfını kazanması ile başlar, Hizmet Sağlayıcı'nın haklı nedenle Üye'nin üyeliğini feshetme hali saklı kalmak kaydıyla Üye'nin üyeliğini silmesi anı süresi boyunca yürürlükte kalır.

MADDE 12 - TEBLİGAT

Üye ile kayıtolurken bildirdikleri e-posta adresi ve/veya telefonu vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, belirtilen e-posta adresine gönderilecek tebligatların, tebellüğ edilmiş olsun ya da olmasın geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13 - UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Sözleşmesi'nin tatbik ve tefsirinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yeri İstanbul Anadolu Adliyesi mahkemeleri ve icra müdürlükleridir.

MADDE 14- KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.

MADDE 15 - YÜRÜRLÜK

Üye, 6 (altı) sayfa ve 15 (onbeş) maddeden ibaret işbu Sözleşme'yi okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul beyan ve taahhüt ederler. Sözleşme, Üye'nin onayı ile karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. 

Ek – 1: Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni